MARKAMIZ 

Mahlas, Osmanlı döneminde padişahların ve şairlerin takma isimlerine verilen addır. O dönemlerde Mahlas kullanmak bir gelenekti. Tarih boyunca geleneklerine fazlasıyla sahip çıkmış bir millet olan Türkler için Mahlas kullanmak çok önem arz ediyordu. Osmanlı döneminden günümüze gelen bir diğer önemli alışkanlık ise misafirlere geleneksel Türk lezzetleri olan Türk Kahvesi, Türk Lokumu, Kuruyemiş, Çikolata, Şekerleme gibi tatları ikram etmektir. Mahlas markası ile Türkler için büyük önemi olan iki gelenek bir araya gelmiş oluyor. Artık geleneksel Türk lezzetlerinin Mahlası bir marka var.

 

LOGOMUZ

Logomuzda bulunan Lale, Türk tarihinde çok derin anlamlar taşımaktadır. Anadolu toprakları Lale ile ilk defa Selçuklular ile tanışmıştır. Tarih boyunca kurulan tüm Türk Devletleri ama en çok Osmanlılar Laleye çok değer vermişlerdir. İstanbul'un Fethi'nden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emri ile yeniden düzenlenen park ve bahçelere binlerce Lale dikilmiştir. Lalenin Osmanlılar tarafından bu kadar sevilip değer görmesinin bir diğer sebebi de Lalenin Arap harfleri ile ( ﻻ ﻟﻪ ) şeklinde yazıldığında Allah (  ) kelimesindeki tüm harfleri barındırmasıdır. Ayrıca Lale, Arap harfleri ile yazılıp tersten okunursa "( ل ﻫﻼ  )=Hilal=Ay" şeklinde bir ifade ortaya çıkar. Hilal, Osmanlı İmparatorluğu'nun sembolüdür. Osmanlı İmparatorluğu, yıllarca çok geniş coğrafyalarda hakimiyet sürmüştür. Bu topraklara da Lale soğanları gönderilmiştir. Avrupa'nın Lale ile tanışması da bu sayede olmuştur. Hollanda'ya Lale ilk defa 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından gönderilmiştir.

Sonuç olarak tarihteki tüm Türk devletleri için çok değerli olan Lale, geleneksel Türk lezzetleri üreten markamızın logosunda kullanılmıştır.